BRF-TV

brftv_original

Nu finns återigen BRF-TV bland de analoga kanalerna i vår bostadsrättsförenings kabel-TV.

OBS! BRF-TV finns inte med bland de digitala kanalerna i din TiVo-box!
I BRF-TV  finner du aktuell information från styrelsen till medlemmarna.
BRF-TV hittar du bland alla de vanliga analoga programmen i din TV.

Om du har programmerat din TV så att fjärrkontrollens programnummer ska överensstämma med TV-kanalerna, exempelvis P1= TV1, P2 = TV2, P3= TV3 osv väljer du lämpligen att lägga in BRF-TV-kanalen manuellt på en ledig programplats med din fjärrkontroll. Hur du gör detta finns det information om i bruksanvisningen för din TV.
BRF-TV har kanal S 06  (140,25 MHz) i det analoga utbudet.

Om du inte har lagt in de vanligaste TV-kanalerna så att du lätt ska hitta dom med hjälp av fjärrkontrollens programnummer kan du lämpligen göra en ny automatisk kanalsökning. Hur du gör detta finns det information om i bruksanvisningen till din TV.
Vid en sådan kanalsökning ska följande TV-program dyka upp. Listan visar programmen i den ordning som de lagras vid en automatisk kanalsökning.

SVT 1  (VHF 5)
TV4  (VHF 6)
BRF TV  (BRF Stenhuggarens informationskanal)   (S 06)
TV8
(S 08)
TLC
(S 10)
SVT 2
  (VHF 7)
SVT Kunskapskanalen (VHF 8)
TV6 (VHF 9)
KANAL 5  (VHF 10)
TV3  (VHF 11)
Kanal 11 (S 11)
SJUAN Örebro
(S 12)
Örebro öppna
(S 13)
TV10
(S 14)
TV12
(S 15)
SVT B/SVT 24
(S 16)
Kanal 9 (S 17)
Fox  (S 18)