Injustering av ventilationssystem

Föreningen har beställt injustering av ventilationssystem samt borttagning av filter i lägenheternas friskluftsventiler.

Arbetet kommer att utföras av Örebro Sotarn AB. De behöver komma in i alla lägenheter och komma åt samtliga ventiler där.

Jobbet kommer att inledas måndag 2023-09-04 och pågå september ut. Detaljerad avisering kommer att delas ut inför respektive lägenhet.