Injustering av värmen

I höstas gjordes en kontroll av värmeslingorna i våra lägenheter.
Och nu är det dags att genomföra en injustering.
Arbetet kommer att göras mellan 2020-02-24 och 2020-03-06.
Särskild information kommer med uppgift om när arbetet utförs i respektive lägenhet.