Skärpning! Nu har det hänt igen!

För tredje gången i år!

Ännu en gång har föreningen fått en anmärkning av Örebro kommun om att sopsorteringen inte fungerar som den ska. Vi har fått en anmärkning då man hittat plast bland kompostsoporna i soprummet på Änggatan 23. Samma sak har hänt en gång tidigare i år i såväl soprummet Änggatan 23 som det i Köpmangatan 41.

Föreningen har nu fått tre anmärkningar i år. Någon kanske tycker att det inte är så farligt men det kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för oss alla. Skulle vi drabbas av ytterligare sex anmärkningar kommer vår subvention att dras in, vilket innebär att våra kostnader ökar med knappt 75 000 kr/år genom att vi flyttas till en högre kategori i kommunens avgiftssystem.

Styrelsen anser därför att det är nödvändigt att gå ut med detta meddelande för att alla ska förstå hur viktigt det är att vi gör rätt.

Bruna kompostpåsar ska bara ha komposterbart innehåll. Plast får inte läggas i dessa påsar.

Vi hoppas att alla inser detta och hjälper till att följa kommunens regler och därmed bidra till vår gemensamma ekonomi. Tack för ditt positiva bidrag fortsättningsvis i detta avseende.

Anders Hamp
Styrelsen