Boendeinformation januari 2021

Styrelsen vill här ge er en del information om vad som hänt i vår förening under senare år.

Vi har under de senaste åren gjort stora investeringar som utöver att det gynnat vår miljö också inneburit för föreningen ekonomiska besparingar. Det har dessutom förhoppningsvis gjort hela vår boendemiljö mer trivsam.

Om vi går några år tillbaka så kan vi här nämna allt ifrån tilläggsisolering av radhusvindarna, fönsterbyten, solcellerna och nu senast modernisering av hissarna och värmepumpsbyten.

I höstas moderniserade vi ju våra hissar. Vi gjorde det för att våra hissar skulle bli säkrare och bekvämare. Dessutom minskar vi problemen med ”hisstopp” som kostat ca 200,000 kr per år. Totalt handlade hiss-moderniseringen om en kostnad för föreningen på drygt sex miljoner.
Vi söker nu gällande hissarna dessutom något som heter ”Investeringsstöd till äldrebostäder i flerbostadshus”.

Den andra stora investeringen vi nyligen har avslutat är byte av våra värmepumpar med styr- och övervakning som ligger i framkant i länet när det gäller att styra och reglera för att uppnå en optimal anläggning.
Våra tidigare värmepumpar var uttjänta och hade låg verkningsgrad. Vi kan nu kontrollera larm, temperaturer, värmeflöden och luftflöden för att kunna hålla ett ekonomiskt och bra inomhusklimat inom föreningen.
Denna investering ligger på drygt 3,7 miljoner. Vi beräknas spara minst 250,000 kr per år på detta.

Vi vill att Ni som Ni inte är nöjda med värmen, vattentemperaturen eller ventilationen att göra en felanmälan direkt till Riksbyggen. Kom ihåg att ett kallt element inte automatiskt innebär det är för låg temperatur i lägenheten.

För att finansiera hiss- och värmepumpsprojektet har föreningen tagit ett banklån på sex miljoner på fem år till en ränta på 0,84 %. Detta lån avser vi att betala av om fem år.

I vår långsiktiga underhållsplan ligger byte till ljud- och brandklassade lägenhetsdörrar (ca 3 miljoner). Dörrbytet blir nödvändigt den dag krav kommer från Postnord och då blir det postboxar i entrén trapphusen. Stamförbättringar ligger enligt plan 25 år framåt i tid såvida inte något speciellt inträffar.

Vår ekonom på Riksbyggen gav oss sista november 2020 följande information:
”Trots det rådande läge med pandemin (som inte direkt påverkar föreningens intäkter och kostnader) och trots att det gjorts en hel underhållsarbeten under året är föreningens ekonomi stabil. Kassaflödet och resultatet är negativt under 2020, vilket inte är ovanligt för en förening som har samlat på sig en hel del i kassan och som utför större planerade underhållsarbeten under året. Föreningen har även erhållit solcellsbidrag under året. Under år 2021 förväntas kassaflödet och resultatet återigen vara positivt. Räntorna är låga och det är fördelning mellan lån som är bundna på lång och kort tid för att sprida ut risken. Även räntemarknaden ser stabil ut och det finns inga indikationer på att räntorna kommer att höjas eller sänkas under den närmaste tiden.”

Enligt vår underhållsplan kommer vi att avsätta 2,8 miljoner varje år för att kunna bibehålla nuvarande hyresnivå framöver.

Vi har tecknat avtal med Firesafe om att dom ska göra regelbundna
brandskyddskontroller i föreningen.
Ni som tillfälligt behöver en pirra (hopfällbar bagagevagn med två hjul!) kan låna den som föreningen ställt in i förrådet intill pergolan. Prata med någon ur styrelsen, trivsel- eller teknikgruppen så låser vi upp.

Alla i styrelsen och teknikgruppen kan på ett enkelt sätt stänga av alla våra insugsfläktar som styr luftintaget i våra lägenheter. Får vi ett VMA-larm eller brand i vår närhet som orsaker rökutveckling ”mot” våra fastigheter så ska fläktarna stängas av.

Styrelsen genom

Anders Hamp
Ordförande