Motioner till föreningsstämman

Det är dags att inlämna motioner inför föreningsstämman 2021.
Styrelsen har tagit beslut om att i vår enbart genomföra föreningsstämman med poströstning.
Det blir alltså i år ingen fysisk stämma i Frälsningsarméns lokaler.
Anledningen till att vi tagit beslut om att genomföra stämman på detta sätt är naturligtvis all osäkerhet utifrån pågående pandemin.

Du kan lämna Din motion i föreningens brevlåda Änggatan 23 eller mejla till anders.hamp@moje.se.
Vi vill ha motionerna senast måndag 1 mars.

Anders Hamp
Ordförande