Höjd årsavgift

En höjning av årsavgiften om tre procent kommer att genomföras per 2024-07-01.
Samtidigt kommer hyran för garageplatser att höjas med 110 kronor/månad.