Nytt återvinningsrum

Föreningen har nu öppnat ytterligare ett återvinningsrum. Det finns mot gatan på Kungsgatan 40.