Motioner inför föreningsstämman 2023

Det är dags att lämna in motioner inför föreningsstämman 2023. I dagsläget har vi inget datum klart för stämman.
Du kan lämna din motion i föreningens brevlåda Änggatan 23 eller mejla till info@stenhuggaren16.se senast söndag 26 februari.