Frågor inför föreningsstämman 2021

Fråga 1: I boendeinformationen från januari anges att stamförbättringar ligger 25 år fram i tiden vilket innebär att fastigheten då kommer att vara ca 62 år gammal. Den normala tiden är enligt flera källor på nätet 30-60 år med dragning åt den kortare tiden och när vi hade Janne Sandberg som förvaltare, som ju kunde fastigheten in i minsta detalj, nämnde han vid ett flertal tillfällen att man ”sparat in” på bl a värme/vatten/avlopp när fastigheten byggdes genom att installera relativt ”små” dimensioner på rör. Jag undrar då vad bedömningen av tidpunkt för stamrenoveringen grundar sig på.

Svar 1: Stamrenoveringen grundar sig på underhållsplanen som Riksbyggen arbetar med för alla föreningar i Örebro. Det betyder inte att vi byter stammarna om 60 år (2043) som det står i underhållsplanen. Vi kommer till hösten när covid-19 förhoppningsvis påverkar oss mindre att göra statuskontroller i ett antal lägenheter vilket betyder att vi efter det bestämmer var vårt stambyte kommer att läggas. Vi vet också att om vattenskadefrekvensen ökar kan det också bli aktuellt att tidigarelägga stamrenoveringen.

Fråga 2: Inför årsmötet 2020 fanns en motion om bättre information om föreningens ekonomi som också bifölls. Med hänvisning till detta ser jag att en beskrivning av underhålls- och investeringsplanen för de närmast 10 åren, med tyngdpunkt på större kostnader uppskattade till t.ex. 0,5 MSEK och uppåt och när i tiden dessa är planerade, vore relevant, likaså hur dessa förväntas påverka månadsavgiften. Kan detta redovisas och distribueras?

Svar 2: Beträffande föreningens ekonomi så har styrelsen beslutat att istället för en ettårsbudget så kommer vi att göra en treårsbudget med underhållsplanen som grund. Dessutom finns ett beslut enligt fondavsättning 30 år att vi ska sätta av till underhållsfonden ca 2,4 miljoner/år för att kunna bibehålla en bra nivå på måndsavgiften. Vid våra boendeinformationer i höst kommer vi att kunna informera även om ekonomiska läget.