Information inför föreningsstämman 2021

Årets stämma kommer att äga rum måndag 2021-05-10 klockan 18:00.
Styrelsen har beslutat att den kommer att genomföras som en ren poströstningsstämma utan fysisk närvaro.
Detta förfarande har möjliggjorts genom att Riksdagen har förlängt och justerat den tillfälliga lag som infördes förra året.

Då detta gör att det i år inte är möjligt att ställa frågor under själva stämman öppnar vi möjligheten att lämna in skriftliga frågor i förväg. Frågor och svar kommer sedan att göras tillgängliga för alla. Dessa skriftliga frågor skall ha lämnats in senast fredag 2021-04-30.

Kallelse till stämman och sedvanliga årsmöteshandlingar inklusive poströstningsformulär med instruktioner kommer att delas ut till hushållen inom stadgeenlig tid.
Även i år går det att rösta genom ombud. Om du vill ha ett färdigt formulär för detta så kontakta någon i styrelsen.

Alla frågor och formulär skall läggas i brevlådan på Änggatan 23 eller skickas till BRF Stenhuggaren 16, Änggatan 23, 702 24 Örebro.