Störningar i varmvattensystemet

Det förekommer störning i varmvattensystemet som en del av er säkerligen redan märkt.
Anledningen är att man de närmaste veckorna ska göra omkopplingar mellan nya och gamla systemet.
Denna omkoppling är en del av arbetet med bytet av värme-pumparna.

Man har också tagit bort tryckreduceringsventilen som gör att blandare i en del lägenheter börjat läcka över kallvatten i varmvattnet.
Översynen av blandarna kan göras först när omkopplingsarbetet är klart.
Det ska finnas varmvatten om man spolar länge – säger expertisen.
När många samtidigt ex. duschar finns det mindre varmvatten än mitt på dagen.

Jag tycker naturligtvis att det är mycket tråkigt att Ni nu har problem med varmvattnet. Dessutom beklagar jag att jag först idag fått nödvändig information som jag kan vidarebefordra till Er.

När allt är klart så kommer vi alla att märka en markant förbättring både vad gäller vattentrycket och vattentemperaturen.

Anders Hamp
Ordförande