Hjälp med anledning av Coronavirus

Vi som är äldre här i vår förening vänder oss till Er unga/yngre – med en vänlig fråga:
Vill och kan Du hjälpa till med inköp av mat, varor från apoteket etc.?

Sätt i så fall upp en lapp på anslagstavlan i Din trappuppgång med Ditt namn och telefonnummer så att den som behöver Din hjälp kan nå Dig.
Du kan också kontakta Margret Lundin Änggatan 27. Margret har 072 218 86 73.
Margret har lovat att samordna det hela.
Du som vill ha hjälp kan också kontakta Margret.

Vi i Stenhuggaren gör vad vi kan för att hjälpa varandra, eller hur?

Anders Hamp
Ordförande