Rökförbud

Från 2020-03-01 råder rökförbud på föreningens allmänna platser såväl inom- som utomhus.