SMS-meddelanden

 

Sedan ett par år tillbaka så skickar föreningen ibland SMS till Dig om olika saker som händer i föreningen.

Det kan handla om trivselträffar, informationskvällar, planerade underhållsinsatser och annat av vikt för oss boende.

Vi kan även gå ut med information om vad som gäller om vi ex. plötsligt får ett strömavbrott. 

Många har redan lämnat sitt mobilnummer till oss för att vi ska kunna informera om olika saker.

Vi vill kunna nå fler!

Så lämna en lapp i föreningens brevlåda på Änggatan 23 – med Ditt namn, Din adress och Ditt mobilnummer!

Anders Hamp

Ordförande