Viktig information

Information

Regler för avbokning av gästlägenhet och samlingslokal

Problem har uppstått när medlemmar, som bokat gästlägenhet eller samlingslokal, har fått ändrade planer och inte avbokat lokalen. Detta är oacceptabelt och måste styras upp.

Styrelsen har därför med omedelbar verkan beslutat:

  • Vid ändrade planer ska medlem avboka gästlägenhet eller samlingslokal snarast möjligt
  • Om avbokning inte görs senast 12:00 dag före bokningsdag kommer full debitering av lokalen att göras

Örebro den 4 december, 2017

Anders Hamp
Ordförande