Aktuellt 2017-03-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2017-03-06
18.00 – 18.30.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

1. Nödljus i trapphusen kommer att monteras med början i veckan (v10). Ett nödljus på varje plan + i alla källargångar. Nödljusen i garagen kommer också utökas, men vid ett senare tillfälle.

2. Väggarmaturerna i portikerna och på gården är bytta till LED-lampor.

3. Borrplan bergvärme. Föreningen har fått klartecken till att borra för bergvärme. Lång förberedelse innan start. Det första är att undersöka om vårt en-rörsystem till värmen klarar bergvärmen. Följ vidare information på våra informationsmöten.

4. Wi-Fi i vår gästlägenhet. Styrelsen har undersökt kostnaden, och har beslutat att lägga ner frågan då det blir för dyr månadskostnad.

5. Fönsterprocessen, arbetet har kommit fram till Kungsgatan 46 A och fortsätter mot Kungsgatan 40 för att sedan vända och byta alla fönster mot gården, därefter är det radhusens tur. Allt beräknas vara klart i november 2017.

6. Jordfelsbrytare/elcentraler, 80 medlemmar har tackat ja till erbjudandet och har fått prel. datum för helt byte eller delar av.

7. Brandvarnare, straxt över 100 är monterade. Styrelsen kommer att ge ut information om tillåtelse att gå in i resterande lägenheter med huvudnyckel. Arbetet bör vara klart innan sommaren.

8. Eon träff med styrelsen. Finns planer om att sätta upp solceller på taket för att ge el till husets gemensamma utrymmen.

9. Anticimex, möss har upptäckts på kallvindarna och råttbekämpningsmedel är utlagt på Köpmangatan 45, hela Änggatan och Kungsgatan 46 A + B och 40.

10. Garagestädning är nu bestämt till den 25 och 26 april. Mer information på dörrarna ner till garagen kommer i god tid före.

Välkommen till nästa informationsstund den 6 april kl. 18.00 i samlingssalen.

Anders Hamp
Ordförande