Föreningsstämma 2023

Stämman äger rum måndag 2023-05-22 kl.18:00 – 19:00 i Hantverkshuset på Engelbrektsgatan 6 i centrala Örebro.
Karta finns här: Hantverksforeningen.nu
(Den lokal vi använt tidigare år är inte möjlig att hyra under 2023).

Sedvanlig kallelse med dokument inför stämman kommer att delas ut i brevlådorna i enlighet med stadgarna.