Laddplatser i garaget

I samband med att vi besiktat och reparerat skyddsrummen i garaget har vi blivit ålagda att flytta ut våra laddstolpar ur skyddsrummen.
Detta kommer att påverka de som laddar idag och de som har platserna dit laddstolparna kommer att flyttas.
De som berörs kommer att kontaktas när planen för flyttningen är klar.

Styrelsen