Kalendarium våren 2022

-Café Stenhuggaren i samlingslokalen alla helgfria torsdagar kl. 10:30–12:00 januari till och med april.
Kaffe och kaka 10:- (kontanter)

-Seniorbio, sista torsdagen i månaden. 4 ggr.
Anmälan på cafétid. 1:a biobesöket 27 januari 2022

-Promenad. Mars. Se anslag.

-Trivseldagen 9 april. Vi tar fram utemöblerna, grillar och har utlottningen av Stenhuggarpromenaden.

-Stämman 26 april. Se anslag.

Har du förslag på gemensamma aktiviteter kontakta trivselgruppen.
Trivselgruppen: Britta S, Lena J, Margret L och Göran H.