Byte av värmepumpar

Styrelsen har tecknat avtal med AB Storå Rör för byte av befintliga värmepumpar till effektivare modeller som medför minskade driftkostnader för föreningen för tappvarmvatten och värme.
Värmepumparna finns i vår stora undercentral Köpmangatan 45 samt undercentralerna Köpmangatan 41 och Kungsgatan 46 B.
I samband med bytet av värmepumparna kommer också ett nytt styrsystem att installeras som gör det möjligt styra och övervaka, inte bara värmeanläggningen, utan även våra fläktar m.m. Systemet kommer också att kunna skicka larm om något är felaktigt inom värme, ventilation m.m.
Med detta styrsystem kommer vi att kunna optimera vår drift av de tekniska installationerna på ett bättre och energieffektivare sätt.
Vi kommer alltså att kunna sänka våra energikostnader inom föreningen och dessutom få en driftsäkrare anläggning.

Arbetet kommer att påbörjas vecka 18 (27 – 30 april) och beräknas slutföras i vecka 28.
Det mesta av arbetet kommer att utföras i källare och på vindarna.
OBS! Inget arbete kommer att göras i lägenheterna!

Vissa mindre störningar kommer det att bli med enstaka avstängningar av varmvattnet, samt att frånluftsfläktarna kommer att stängas av korta perioder.
Men när varmvattnet stängs av informeras ni god tid före avstängningen.
Störande ljud kan förekomma korta stunder.

Naturligtvis kan också viss olägenhet uppstå vid in- och uttransport av material.

Projektledare
Hans-Eric Rödjemyr
070 530 32 82

Storå Rör
Stefan Olsson Arrestad
070 683 30 92