Information om laddplats för el-/hybridbil

Styrelsen har beslutat att iordningställa åtta P-platser för laddning av el- /hybridbilar i garaget. Fyra laddstolpar kommer att installeras, där varje stolpe betjänar två bilar.

Vi har gjort en uppgradering av laddstolparna – så att ”alla stolpar pratar med varandra”. Det innebär att om ex. fyra bilar laddas samtidigt så laddas max 11 kW per bil och tar all tillgänglig effekt. Laddas åtta bilar samtidigt delas effekten lika, dvs. 5,5 kW per bil. Allt eftersom bilarna laddas klart ökas effekten till de som fortfarande laddar.

När behovet ökar är det styrelsens avsikt att fortsättningsvis utöka antalet P-platser med motsvarande laddningsmöjlighet.

Styrelsen har även beslutat att följande ekonomiska villkor ska gälla:

  • Hyra av P-plats med laddningsmöjlighet utgår med ett tillägg av 250 kr/månad utöver nuvarande hyreskostnad 490 kr/mån, dvs. i dagsläget totalt 740 kr/ månad.
  • Priset för förbrukad el för laddning utgår med ett tillägg av 1,00 kr/kW utöver vad boende betalar i handelsel.

Bokning och turordning av garageplatser hanteras på www.mittriksbyggen.se, skapa ett konto och logga in. Det är kostnadsfritt och tar bara några minuter.