Information om laddplats för el-/hybridbil

Styrelsen har beslutat att iordningställa samtliga åtta P-platser för laddning av el- /hybridbilar i det skyddsrum, som gränsar till tvätthallen i garaget. Fyra laddstolpar kommer att installeras, där varje stolpe betjänar två bilar.

Vi har gjort en uppgradering av laddstolparna – så att ”alla stolpar pratar med varandra”. Det innebär att om ex. fyra bilar laddas samtidigt så laddas max 11 kW per bil och tar all tillgänglig effekt. Laddas åtta bilar samtidigt delas effekten lika, dvs. 5,5 kW per bil. Allt eftersom bilarna laddas klart ökas effekten till de som fortfarande laddar.

När behovet ökar är det styrelsens avsikt att fortsättningsvis utöka antalet P-platser med motsvarande laddningsmöjlighet.

Styrelsen har även beslutat att följande ekonomiska villkor ska gälla:

  • Hyra av P-plats med laddningsmöjlighet utgår med ett tillägg av 250 kr/månad utöver nuvarande hyreskostnad 490 kr/mån, dvs. i dagsläget totalt 740 kr/ månad.
  • Priset för förbrukad el för laddning utgår med ett tillägg av 1,00 kr/kW utöver vad boende betalar i handelsel. Det innebär i dagsläget 2,55 kr/kW.

De medlemmar som är intresserade av att hyra en P-plats med laddningsmöjlighet meddelar detta direkt via mail till anders.hamp@moje.se med uppgift om namn, adress, telefonnummer och nuvarande P-platsnummer.

I ett första skede skickas svar om intresse senast 2019-08-15!
Du som anmäler intresse och tilldelas P-plats måste redan tidigare ha en P-plats i garaget.

Vid köbildning gäller principen att den som haft P-plats längst har förtur. Den som tilldelas P-plats med laddningsmöjlighet kommer att få närmare instruktioner om de praktiska förutsättningarna för laddning, betalning och liknande.

Örebro den 1 juli 2019
Anders Hamp
Ordförande