Information till boende 2019-10-01

Anteckningar från infomöte för boende med styrelsen för Brf Stenhuggaren16

Information från Eon
Fredrik Kristoffersson, projektledare från Eon, informerade om solcellerna som installerats på föreningens tak och även de laddstolpar som nu finns i garaget.

Laddstolpar
Fyra laddstolpar för elbil har installerats i garaget. Vid varje laddstolpe kan två bilar laddas. Dessa är ännu inte igång, men så fort någon med elbil vill hyra så kommer de att slås igång.

Laddstolparna använder sig av så kallad dynamisk lastbalansering, vilket innebär att om en bil laddar får den 22 kW av 44 kW tillgängligt, står fyra bilar får varje bil 11 kW var. För att använda laddstolparna behövs ett laddkort som är kopplat till kreditkort. Laddkortet laddas till en början med 200 kr. Till detta finns en app kopplad där det går att se Eons samtliga offentliga laddställen.

Solceller
Solcellerna som monteras på föreningens tak kommer förhoppningsvis vara klara för driftstart inom två veckor från dagens datum (1 oktober) eller i vilket fall under oktober månad.

Solcellerna kan generera 60,45 kW och all el som genereras av solcellerna går till boende i föreningen, det vill säga inget säljs till nätet. Totalt kommer 195 paneler installeras på taken.

Växelriktarna sitter på kallvinden Änggatan 23. Solcellerna har en effektgaranti på 25 år och beräknas ha en effekt på 80 % efter detta.

Vid alla solceller finns värmeslingor som slår igång när vädret blir kallt – för att slippa istappar och att behöva ordna med manuell skottning av taken.

I samband med installationen har några dåliga pannor bytts på taken. Skruvar som fäster solcellerna i taket har gått igenom taket in på föreningens kallförråd, vilket Eon kommer att åtgärda 17 oktober enligt utlämnad information.

Ställverket har bytts idag 1 oktober – därav elavbrottet. Detta gjordes bland annat för att vi i framtiden ska kunna ha plats för utökning av laddstolpar i föreningens garage.

Tavla med info om solcellerna
En tavla kommer att sättas upp på en av fasaderna vid föreningens entré vid Köpmangatan vid gästlägenheten där det står att föreningen har solceller installerade och hur mycket el producerats fr.o.m. då att tavlan satts upp. Tavlan kommer även visa hur mycket co2-besparing som gjorts. Bygglov har ansökts för detta. Det kommer även att synas hur mycket el som producerats via en sida på nätet.

Föreningen har beviljats bidrag med 30% av installationskostnaden.

Vinterhalvåret
Maths informerar om att föreningen har skrivit avtal med Trädgårdstjänst AB att sköta vinterskötseln av föreningens innergård.

Belysningen garaget
Gösta informerar om att samtliga armaturer kommer bytas till ledbelysning. Allt är inte klart ännu, då vi inväntar offerter med alternativ på detta.

Utökning platser till cykel
Maths informerar om att styrelsen beslutat att utöka cykelparkeringen vid Änggatan 23 och 25. Arbetet utförs av Trädgårdstjänst och de har redan påbörjat processen, i samband med att de även byter ut odlingslådorna vid radhusen. Cykelparkeringen kommer att utökas med 25 platser.

Brandskyddskontroll
Conny informerar om att föreningen tillsammans med företaget Kidde uppdaterat föreningens brandskydd enligt gällande bestämmelser. Man har bland annat sett över nödutgångar, brandsläckare och branddörrar. Allt material finns digitalt; en ”brandpärm” samt mallar och app för egenkontroll av brandskydd.

En medlem frågar om nya tobakslagen ingår i detta arbete- rökförbud gäller. Styrelsen tar till sig frågan och återkommer i frågan vid ett senare tillfälle.

Buskar/träd i odlingslådorna – krav och samköp
Det är endast 30-40 cm djup ner till garagetaket från radhusens tomter, vilket gör det väldigt viktigt att inte plantera växter vars rötter växer för långt ner. Lars har varit i kontakt med Trädgårdstjänst om förslag på passande växter som kan passa och har fått en lista på dessa. Om de som bor i radhusen vill samordna sina önskemål, kostar det mindre ju fler som går ihop.

Skruvarna i förrådstaken
Skruvar från solcellsinstallationen gått igenom taket in till kallförråden på vindarna och den 17 oktober kommer Eon hit för att åtgärda detta. Eftersom de flesta förråden är låsta är det är viktigt att svara på meddelandet som gått ut om detta, så att detta kan lösas snabbt. Det går också bra att kontakta Gösta som samordnar detta med Eon.

Datum föreningsstämman
Tisdag 21 april är föreningsstämman, i Frälsningsarméns lokal på Rudbecksgatan.